WSPÓŁPRACA

STOWARZYSZENIE BIAŁE MUROWANIE

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” powstało w czerwcu 2012 roku.

Do Stowarzyszenia należą przedstawiciele firm produkujących silikaty oraz same przedsiębiorstwa jako członkowie wspierający.

Dyrektor handlowy Silikaty Szlachta – Rafał Ossowski został Członkiem zarządu tegoż zaszczytnego Stowarzyszenia. Nasza firma z lokalnym zasięgiem, w porównaniu do firm budowlanych, które są światowymi koncernami w dziedzinie budownictwa, reprezentowana przez Rafała Ossowskiego, ma możliwość kształtować nowoczesny wizerunek silikatów w procesie realizacji szeroko pojętych inwestycji budowlanych w Polsce.

WIKTORIA

W dniu 15.10.2022 roku w Warszawie Firma Silikaty Szlachta, reprezentowana przez Dyrektora handlowego Rafała Ossowskiego, otrzymała nagrodę WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców w kategorii Budownictwo. Było to ogromne wyróżnienie dla naszej firmy, wyłonionej z szerokiego grona najlepszych przedsiębiorców, gdzie jakość produktów, rzetelność oraz uczciwość to cechy ogromnie ważne, tak dla jury konkursowego, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

POLSKI KAPITAŁ

Od dnia 01.07.2022 roku Nasza firma może posługiwać się Znakiem „Polski Kapitał”. Znak ten otrzymują firmy posiadające minimum 51% kapitału polskiego, których podatki z działalności odprowadzane są w Polsce i których siedziba firmy znajduje się na terytorium Polski.

ZALETY BLOCZKÓW:

Wytrzymałość: bloczki silikatowe są idealne do budowy ścian nośnych o grubości zaledwie 15 cm i są wykorzystywane do budowania konstrukcji wielokondygnacyjnych. Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie bloczków wynosi od 15 do 25 N/mm2.

Dokładność: Nasze bloczki są wykonane z dokładności nawet do +/- 1mm, co pozwala na murowanie z użyciem zarówno tradycyjnych zapraw murarskich jak i nowoczesnych cienkowarstwowych spoiw klejowych.

Odporność ogniowa naszych bloczków umożliwia stosowanie ich na budowę kominków i kotłowni. Bloczki silikatowe są całkowicie niepalne, a ściana o grubości 18 cm jest odporna na otwarty ogień przez ponad 4 godziny.

Wysoka akumulacja ciepła: Ma wpływ na zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniach zarówno zimą jak i latem.

Nasiąkliwość rzędu kilkunastu procent (ok. 16%) sprawia, że wewnątrz pomieszczeń stworzy się korzystny mikroklimat i powoduje to odpowiednią regulację wilgotności.

Właściwości aseptyczne: Wapno zawarte w bloczku jest środkiem wiążącym, który niszczący drobnoustroje i zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.

Mrozoodporność: Bloczki nie ulegną uszkodzeniu pod wpływem niskich temperatur i podczas badań poddawane są testom na 50 cykli zamrażania i odmrażania.

Dźwiękoszczelność: Mur o grubości 24 cm jest w stanie pochłonąć aż 56 dB dźwięku, co sprawia, że nawet głośne dźwięki z telewizora nie są słyszalne dla sąsiadów.

Nowoczesność: Silikaty są cenione na całym świecie, zwłaszcza w krajach Zachodniej Europy, gdzie stanowią 60-70% ścian w budynkach mieszkalnych.

STOWARZYSZENIE BIAŁE MUROWANIE

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” powstało w czerwcu 2012 roku.

Do Stowarzyszenia należą przedstawiciele firm produkujących silikaty oraz same przedsiębiorstwa jako członkowie wspierający.

Dyrektor handlowy Silikaty Szlachta – Rafał Ossowski został Członkiem zarządu tegoż zaszczytnego Stowarzyszenia. Nasza firma z lokalnym zasięgiem, w porównaniu do firm budowlanych, które są światowymi koncernami w dziedzinie budownictwa, reprezentowana przez Rafała Ossowskiego, ma możliwość kształtować nowoczesny wizerunek silikatów w procesie realizacji szeroko pojętych inwestycji budowlanych w Polsce.

WIKTORIA

W dniu 15.10.2022 roku w Warszawie Firma Silikaty Szlachta, reprezentowana przez Dyrektora handlowego Rafała Ossowskiego, otrzymała nagrodę WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców w kategorii Budownictwo. Było to ogromne wyróżnienie dla naszej firmy, wyłonionej z szerokiego grona najlepszych przedsiębiorców, gdzie jakość produktów, rzetelność oraz uczciwość to cechy ogromnie ważne, tak dla jury konkursowego, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

POLSKI KAPITAŁ

Od dnia 01.07.2022 roku Nasza firma może posługiwać się Znakiem „Polski Kapitał”. Znak ten otrzymują firmy posiadające minimum 51% kapitału polskiego, których podatki z działalności odprowadzane są w Polsce i których siedziba firmy znajduje się na terytorium Polski.

ZALETY BLOCZKÓW:

Wytrzymałość: bloczki silikatowe są idealne do budowy ścian nośnych o grubości zaledwie 15 cm i są wykorzystywane do budowania konstrukcji wielokondygnacyjnych. Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie bloczków wynosi od 15 do 25 N/mm2.

Dokładność: Nasze bloczki są wykonane z dokładności nawet do +/- 1mm, co pozwala na murowanie z użyciem zarówno tradycyjnych zapraw murarskich jak i nowoczesnych cienkowarstwowych spoiw klejowych.

Odporność ogniowa naszych bloczków umożliwia stosowanie ich na budowę kominków i kotłowni. Bloczki silikatowe są całkowicie niepalne, a ściana o grubości 18 cm jest odporna na otwarty ogień przez ponad 4 godziny.

Wysoka akumulacja ciepła: Ma wpływ na zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniach zarówno zimą jak i latem.

Nasiąkliwość rzędu kilkunastu procent (ok. 16%) sprawia, że wewnątrz pomieszczeń stworzy się korzystny mikroklimat i powoduje to odpowiednią regulację wilgotności.

Właściwości aseptyczne: Wapno zawarte w bloczku jest środkiem wiążącym, który niszczący drobnoustroje i zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.

Mrozoodporność: Bloczki nie ulegną uszkodzeniu pod wpływem niskich temperatur i podczas badań poddawane są testom na 50 cykli zamrażania i odmrażania.

Dźwiękoszczelność: Mur o grubości 24 cm jest w stanie pochłonąć aż 56 dB dźwięku, co sprawia, że nawet głośne dźwięki z telewizora nie są słyszalne dla sąsiadów.

Nowoczesność: Silikaty są cenione na całym świecie, zwłaszcza w krajach Zachodniej Europy, gdzie stanowią 60-70% ścian w budynkach mieszkalnych.