Silikaty są materiałem budowlanym o unikalnych właściwościach fizyczno - chemicznych, zdrowotnych i ekologicznych. Jest to jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów, wyróżnia go trwałość, dobre właściwości konstrukcyjne i niska cena. Ponadto mają właściwości paroprzepuszczalne, a ich trwałość zwiększa się z upływem czasu. Dodatkowo dobrze akumulują ciepło. Zrobione z nich ściany mają świetną izolacyjność akustyczną. Silikaty charakteryzują się najniższą promieniotwórczością ze wszystkich materiałów budowlanych. Nadają się do budowania systemem gospodarczym, a zawartość wapna powoduje, że są odporne na pleśnie i grzyby domowe. Gotowe wyroby są twardsze niż z tradycyjnej ceramiki. Z cegieł i bloków silikatowych mogą być wznoszone różne typy ścian: ściany fundamentowe i ściany piwnic, zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne, ściany działowe, ściany oddzieleń przeciwpożarowych, ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej. Dodatkowo stosuje je się przy budowie przewodów wentylacyjnych i kominowych. Z cegieł i bloków silikatowych możliwe jest wykonywanie obciążonych stropami filarów o stosunkowo niewielkich szerokościach oraz wznoszenie ścian konstrukcyjnych wysokich wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Jest to dobry i niedrogi materiał, powszechnie uważany za jeden z najzdrowszych do budowy ścian. Ściany silikatowe muruje się podobnie jak ceramiczne. Można stosować zaprawy tradycyjne i cienkowarstwowe. Bloczki z profilowanymi bokami łączy się na pióro i wpust bez wypełniania spoin pionowych zaprawą. Duża dokładność wymiarów murowych elementów silikatowych pozwala na murowanie ścian z zastosowaniem zapraw do spoi cienkich i bezpośrednie malowanie powierzchni ścian, co wpływa na obniżenie kosztów budowy. Silikaty to jest to!

Aktywność użytkowników: 334495
Pozycjonowanie:
pozycjonowanie