Silikaty - Szlachta

"Silikaty - Szlachta s. c." działa 2005 od roku. Jest nowoczesnym zakładem produkcyjnym, który mieści się na terenie byłej cegielni. W tym miejscu produkowano cegłę od prawie 100 lat. Po zakupie firmy przez obecnych właścicieli, wprowadzono nową linię technologiczną w pełni zautomatyzowaną. Teraz produkcją steruje komputer, który czuwa nad całym procesem wytwórczym. Dodatkowym atutem firmy jest jej położenie. Znajdujące się w pobliżu zakładu złoża piasku są jednymi z najlepszych w Polsce biorąc pod uwagę możliwość ich wykorzystania do produkcji silikatów. Piasek kwarcowy z eksploatowanych przez firmę złóż jest idealnym materiałem do produkcji silikatów. Nie jest wymagana jego szczególna obróbka. Właściwości budulca są rewelacyjne.

 SilikatySilikatySilikaty

Proces produkcyjny

Silikaty są produkowane z naturalnie czystych surowców takich jak wapno, piasek i woda. Proces technologiczny w "Silikaty - szlachta" jest w pełni kontrolowany i całkowicie zmechanizowany. Dzięki temu wyroby silikatowe spełniają nie tylko wszystkie wymagania Polskich Norm i przepisów Prawa budowlanego, ale także oczekiwania użytkowników. Silikat jest repliką piaskowca - skały stanowiącej składnik skorupy ziemskiej. Składa się z tych samych minerałów, co naturalny piaskowiec. Technologia produkcji "sztucznego piaskowca" została wynaleziona i opatentowana w 1880 roku przez niemieckiego uczonego Wilhelma Michaelisa. Proces produkcji cegieł wapienno - piaskowych jest powtórzeniem procesu powstawania skały w skorupie ziemi. Po wymieszaniu około 90% piasku i 7% wapna, z dodatkiem 3% wody, surowce te pozostają 2 do 4 godzin w stalowych silosach (reaktorach), aby doprowadzić do odpowiedniego fizycznego wymieszania się ziaren piasku ze sobą. Tu następuje proces gaszenia wapna, a wraz z nim wzrost temperatury do poziomu ok. 60-80oC w którym krzemionka traci swą krystaliczna strukturę co ułatwia późniejsze formowanie wyrobów.

Silikaty Silikaty

Następnie mieszanka wapienno-piaskowa kierowana jest do pras, w których zostaje uformowana w cegły i bloki o odpowiednich rozmiarach i właściwym kształcie.

Silikaty Silikaty

W autoklawach materiał poddawany jest w ciągu 6 do 12 godzin rekrystalizacji (w zależności od rozmiarów), w wyniku bezpośredniego działania pary wodnej o temperaturze ok.200°C pod ciśnieniem. Wtedy zachodzą reakcje chemiczne miedzy wapnem i piaskiem dzięki czemu wyroby uzyskują dużą wytrzymałość i trwałość.

Silikaty Silikaty
Aktywność użytkowników: 321091
Pozycjonowanie:
pozycjonowanie